Ook Hyundai is aanwezig op de AutoRAI 2015. DEHAASPROJECTEN levert de enthousiaste standbemanning en verzorgt tevens de coördinatie en outfits van de Hyundai Crew.